Print this page

Thông báo tuyển sinh năm 2020

Written by  08 20, 2020

Thông báo tuyển sinh năm 2020

Sửa lần cuối vào Thứ năm, 20 Tháng 8 2020 19:40
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn