Hội nghị tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp trung học - Năm học 2023-2024 Featured

Written by  11 02, 2023

Sáng ngày 03/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với trường Đại học  Sư phạm Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp Trung học - Năm học 2023-2024 tại trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình

Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên, cán bộ quản lý; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên, cán bộ quản lý theo yêu cầu vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp.

Qua quá trình bồi dưỡng, cán bộ quản lý, giáo viên cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024; đồng thời thực hiện đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên,  Sở GD&ĐT phối hợp với trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán cấp Trung học năm học 2023-2024.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Đinh Thị Hường - Phó Giám đốc Sở GD & ĐT tỉnh Hoà Bình; đ/c Nguyễn Thị Lệ Hường - Hiệu trưởng trường CĐSP Hoà Bình, báo cáo viên là giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, cùng 100 học viên là các đồng chí cốt cán cấp THCS và THPT  (70 cấp THCS, 30 cấp THPT)

Trong 2 ngày, các đ/c cốt cán sẽ được bồi dưỡng 2 nội dung chính:

- Bồi dưỡng nội dung chương trình 01 trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên cấp Trung học năm học 2023-2024 theo kế hoạch.

- Thống nhất với đội ngũ cốt cán một số vấn đề liên quan đến triển khai công tác bồi dưỡng của năm học: Tài liệu bồi dưỡng; Tổ chức lớp học; các hình thức thực hiện tập huấn, hình thức kiểm tra đánh giá sau mỗi chương trình bồi dưỡng; hồ sơ chuyên môn trong triển khai BDTX, …

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

Sửa lần cuối vào Thứ bảy, 04 Tháng 11 2023 14:12
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Chuyên mục