Phòng Hành chính - Quản trị

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Nhà A1- Tầng 1- Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại: (+84)02183.858.245

- Email: 

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Là đơn vị hành chính, tham mưu cho Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác sau:

- Tổng hợp, báo cáo, văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc, lễ tân phục vụ.

- Công tác hành chính, quản trị cơ sở vật chất, quản lý tài sản của nhà trường, công tác y tế trường học, công tác lao động, vệ sinh môi trường, công tác thi đua khen thưởng của CBGV.

- Công tác bảo hiểm của GV, SV.

- An ninh, trật tự, phòng học, giảng đường, nhà làm việc, nhà khách. Quản lý HSSV khu vực ký túc xá.

2. Nhiệm vụ

 - Báo cáo và đề xuất với Hiệu trưởng về thực hiện chế độ cho cán bộ, giảng viên như: Bảo hiểm, y tế... và các chế độ liên quan khác.

- Làm công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo..., công tác quản trị, lưu trữ, công tác văn thư, công tác hành chính (giảng đường, phòng học, văn phòng Ban giám hiệu, phòng khách...) bảo quản tài sản công, công tác an ninh, bảo vệ, y tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, lao động, … phối hợp với các phòng, khoa thuê xe ô tô cho sinh viên đi thực địa, tổ chức lao động thường xuyên đối với học sinh, sinh viên.

- Lập kế hoạch mua sắm, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản thiết bị, sửa chữa nhà ở, máy móc, điều hành các phòng học, phòng làm việc, quản lý hệ thống điện, nước, xe ôtô.

- Quản lý HSSV khu ký túc xã và ngoại trú.

II. Cơ cấu tổ chức

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Điện thoại Email
1 Lê Thị Hồng Hải

Trưởng phòng

Cử nhân, chuyên ngành Y tế công cộng

   
2 Bùi Thị Ngọc Hải

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ, chuyên ngành Vật lý

   
3 Nguyễn Thành Hưng
Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Triết học

   
4 Bùi Tiến Dũng
Giảng viên

Cử nhân, chuyên ngành Thư viện- Thông tin

   
5   Vũ Thúy Hường Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Công tác xã hội

   
6   Nguyễn Việt Chinh Giảng viên

Kỹ sư, chuyên ngành Công nghệ thông tin

   
7   Đinh Thị Sinh Nhân viên

Trung cấp Y tế

   
8   Bùi Thị Nguyệt Nhân viên

Trung cấp Hành chính- Văn thư

   
9   Quách Mạnh Chuyển Lái xe

Cử nhân, chuyên ngành Công nghệ thông tin

   
10   Bùi Văn Thân Lái xe

Cử nhân cao đẳng, chuyên ngành SP Âm nhạc

   
11   Hà Việt Trường Kỹ thuật viên

Cử nhân, chuyên ngành SP Vật lý

   
12   Nguyễn Xuân Huy Nhân viên hợp đồng

Cử nhân cao đẳng, chuyên ngành Văn hóa Du lịch

   
13   Nguyễn Thị Lan Nhân viên hợp đồng