Ban Quản trị

Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Căn cứ Chương trình công tác số 04-Ctr/ĐU ngày 20/01/2022 của Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình năm 2022 và căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; 

Vào hồi 7h30' ngày 04 tháng 8 năm 2022, tại hội trường tấng 5, nhà A2, nhà trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023

Mức điểm đủ điều kiện đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2022: Tải tài liệu tại đây

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp vào hệ thống đào tạo của mình, cụ thể, nhà trường đã bổ sung đào tạo các nghề: Việt Nam học, Khoa học thư viện, Tiếng anh, Kế Toán, Quản trị văn phòng, Tiếng anh du lịch, Tin học ứng dụng và Hướng dẫn du lịch.

Chi tiết:

Giấy chứng nhận đăng ký Hoạt động nghề nghiệp: Tải tài liệu tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký Hoạt động nghề nghiệp (Bổ sung): Tải tài liệu tại đây

Các điều kiện đảm bảo Hoạt động nghề nghiệp: Tải tài liệu tại đây

Thông báo tham gia hội nghị tập huấn Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra năm 2022: Tải tài liệu tại đây

Kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non hệ cao đẳng chính quy trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình - Năm học 2022-2023: Tải tài liệu tại đây

  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« August 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chuyên mục